“ Хидроизомат ” АД- Главна снимка

Новини:

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

Съобщение за първично публично предлагане на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :

Съобщения към инвеститорите:

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

27.09.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

14.08.2017

Хидроизомат АД уведомява, че на 10.08.2017г. е подписан окончателен договор за учредяване право на строеж срещу поемане на задължение за строителство с четирима собственици-учредители.