“ Хидроизомат ” АД- Главна снимка

Новини:

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

Съобщение за първично публично предлагане на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :

Съобщения към инвеститорите:

Протокол от Общо събрание на акционерите

14.06.2017

Хидроизомат АД представи протокол от редовно общо събрание на акционерите проведено на 12-06-2017г

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014

12.06.2017

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014