Битумни керемиди

Битумните керемиди се изработват от рулонни хидроизолационни материали с носеща основа стъклен воал, пропит и покрит с конвенционален ( тип 85/25 ) или полимермодифициран битум. Повърхностното покритие на керемидите е цветни минерални шисти.

Битумните керемиди се предлагат в следните форми